BlueTea

BlueTea gelooft in een optimaal leerrendement voor uw medewerkers door m.b.v. virtual reality een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Werkprocessen worden tot leven gebracht in virtuele trainingssimulaties en serious games met als doel de bekwaamheid voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden te verhogen, bewustwording te creëren voor aanwezige risico’s en gevaren, te streven naar maximale veiligheid en fouten/schade in praktijk te voorkomen.

Door beperkte beschikbaarheid van kapitaalintensieve machines blijft het moeizaam om voldoende praktijktraining aan te bieden. BlueTea ontwikkelde daarvoor het Integrated Maintenance System (IMS), een project waarbij een levensechte 3D-wereld gecreëerd is, waarin alle faciliteiten aanwezig zijn voor het verrichten van onderhoud aan een F-16. Gebruikers leren tijdens de training verschillende maintenance werkzaamheden aan een F-16 uit te voeren. In de testmodus kan een gebruiker zelf het onderhoud virtueel uitvoeren door te manoeuvreren in de 3D-wereld en de juiste handelingen in de juiste volgorde uit te voeren.

IMS bezit een geavanceerde tooling waarmee gebruikers zelf een training kunnen ontwerpen en aanmaken in het systeem. Zo kunnen organisaties zelf trainingen ontwikkelen, zonder inzet van een programmeur of externe organisatie. Deze training is beschikbaar als web- en desktopapplicatie.