Campione

Het CAMPIONE project is een Fieldlab project, met deelnemers vanuit de chemie/procesindustrie uit heel Nederland. Ook verschillende bedrijven en instellingen uit Midden-Brabant zijn aangesloten en spelen een belangrijke rol in het project. Het project heeft als doelstelling onderhoud 100% voorspelbaar te maken via geavanceerde technieken op het snijvlak van condition based maintenance en big data. Op dit terrein zullen vanuit het Fieldlab nieuwe producten en dienstverlening ontstaan, met exportpotentie.

Op Gate2 in Rijen wordt het centrale Fieldlab voor het project gerealiseerd. Daarmee ontstaat een unieke faciliteit voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen waarmee in een veilige en makkelijk toegankelijke omgeving geëxperimenteerd kan worden met de nieuwste technieken, de laatste innovaties kunnen worden gedemonstreerd en personeel kan worden opgeleid en getraind.

Het project is voortvarend van start gegaan en de eerste producten zijn al klaar: onderwijsmodule NDO (niet destructief onderzoek) en de twee thematische praktijkcursussen ‘composieten’ en ‘lijmtechnieken’. De onderwijspartners gaan dit nu inbouwen in het curriculum van de opleiding en daarbij meteen gastdocentschappen, bedrijfsbezoeken en docentstages realiseren.

Dit alles vindt plaats in de 5 werkgroepen die de partners samengesteld hebben, op basis van de door hen aangegeven prioriteiten. Inmiddels zijn voor de komende jaren al enkele nieuwe aandachtsgebieden naar voren gebracht, zoals additive manufacturing (3D printing) en interactive maintenance.

Kijk voor meer info ook op www.smartindustry.nl

The Campione facility is a pilot plant to prove CBM, IoT concepts and Simulate processes

see this link: Campione from Rijen, Netherlands