ROC Tilburg

Bij de School voor Luchtvaarttechniek, een onderdeel van ROC Tilburg, worden studenten opgeleid tot vliegtuigonderhoudstechnicus of -monteur. Precisie en discipline zijn noodzakelijk in de luchtvaartsector en dit zijn dan ook kwaliteiten van de studenten die de luchtvaartopleidingen volgen. Vandaar dat afgestudeerden van deze opleidingen zeer gewaardeerd worden in het bedrijfsleven, zowel binnen als buiten de luchtvaarttechniek.

Aspecten binnen de opleiding met toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven zijn ‘lijm en composieten’. Hiervoor werkt de School voor Luchtvaarttechniek nauw samen met Lijmacademie (intern doorlinken!) en het Composieten Expertise Center (intern doorlinken!) die op Gate2 gevestigd zijn. Daarnaast maakt ROC Tilburg gebruik van de deskundigheid van het RWTC rondom ‘rotary wings’.

ROC Tilburg verzorgt meer dan 100 MBO-opleidingen. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven sluit het onderwijs van ROC Tilburg uitstekend aan op de praktijk en levert ROC Tilburg gediplomeerden af waar in het bedrijfsleven om gevraagd wordt.