Smart Industry Nederland

Smart Industry heeft als ambitie dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft.

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland op tijd op inspelen door Smart Industry.

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan.

Slimme industrieën kennen een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.

In 2014 werd het rapport ‘Smart Industry, Dutch Industry fit for the future’ gepresenteerd op de Hannover Messe. Dit rapport is opgesteld door de initiatiefnemers van Smart Industry, te weten FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT. Dit was de start van de Smart Industry beweging in Nederland.

Download hier het Smart Industry rapport.

Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021

Op 5 februari 2018 werd de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 uitgebracht. Dit als opvolger van de Actieagenda 2015-2017.

De ambitie met deze agenda is dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële energie- en materiaal besparing realiseren. Met als resultaat:

  1. Meer economische groei door het verhogen van de productiviteit
  2. Meer werkgelegenheid en aantrekkelijke banen
  3. Oplossen van maatschappelijke vraagstukken door bijvoorbeeld minder gebruik van grondstoffen en energie

De agenda bevat vijf actielijnen: 1) bedrijven aan de slag 2) Fieldlabs 3) Kennis 4) Skills en 5) Digitale omgeving. Met in totaal negen versnellingsprojecten wordt een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van de agenda.

Bekijk hier de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021

Of download de agenda hier.

Contact

Telefoon

Bedrijven op Gate2

3D Print Lab  |   Adrenaline Control  |   Air Mobility Training Center (AMTC)  |   Avans Hogeschool  |   BlueTea  |   Campione  |   Composite Expertise Center  |   Daedalus Aviation Group  |   De Carbonspecialist  |   Ekolektro  |   Ericsson  |   Helios  |   IMS International  |   KEC  |   Lijmacademie  |   MATinspired  |   Microlan  |   Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium  |   Pathema  |   ROC Tilburg  |   Rotary Wing Training Center  |   Smart Industry Nederland  |   TiaT Europe  |   VROOM Training  |   World Class Maintenance  |  


Interesse in de vestigings- mogelijkheden op Gate2?
Klik hier!