World Class Maintenance

Op naar onderhoud van wereldklasse!

WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen we door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onze projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht. Kortom, wij geloven dat smart maintenance een belangrijke stap is richting een gegarandeerde kwaliteit van leven in de toekomst.

Hoe doen we dat?

We voeren crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstsellingen en de overheid participeren. Door onze link met de FME, voeren we ook een actieve lobby om de onderwerpen smart maintenance, smart assetmanagement en smart services hoger op de politieke agenda te krijgen.

Fieldlabs

Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab projecten waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMPIONE, gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de procesindustrie. Deze en diverse andere fieldlabs hebben het label Smart Industry ontvangen van de FME en dragen zodoende bij aan een ‘slimmer Nederland’.

Sector

Het effectief en slim aanpakken van innovaties bij onderhoudsvraagstukken heeft grote impact in een sector met 300.000 werknemers en een omzet van ruim 30 miljard per jaar.

Focus

De onderwerpen waar wij ons binnen diverse sectoren op richten zijn (de focus op deze onderwerpen is voortgekomen uit het Delphi-onderzoek Smart Moves for Smart Maintenance):

 • Big data analytics
 • Smart sensors
 • Cultural and behavioural change
 • Condition-based and risk-based maintenance
 • Design for maintenance
 • Knowledge management
 • Interfacing AM IT systems
 • Degradation Models
 • Life cycle costing
 • Performance dashboards
 • Asset portfolio management
 • Performance based contracting
 • Mobile solutions
 • 3D Design and virtual reality

Contact

Telefoon

Bedrijven op Gate2

3D Print Lab  |   Adrenaline Control  |   Air Mobility Training Center (AMTC)  |   Avans Hogeschool  |   BlueTea  |   Campione  |   Composite Expertise Center  |   Daedalus Aviation Group  |   De Carbonspecialist  |   Ekolektro  |   Ericsson  |   Helios  |   IMS International  |   KEC  |   Lijmacademie  |   MATinspired  |   Microlan  |   Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium  |   Pathema  |   ROC Tilburg  |   Rotary Wing Training Center  |   Smart Industry Nederland  |   TiaT Europe  |   VROOM Training  |   World Class Maintenance  |  


Interesse in de vestigings- mogelijkheden op Gate2?
Klik hier!