Dutch Technology Week

De hightech sector bloeit, groeit en bruist als nooit te voren. Hightech bedrijven en kennisinstellingen bedenken, ontwikkelen en maken producten die een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Technologie is hierbij geen doel op zich, maar het middel om deze uitdagingen aan te pakken. Tijdens de Dutch Technology Week (DTW) krijgt technologie een podium. 

De 7e editie van de DTW start dit jaar met een dag waarop de successen van de hightech sector in beeld komen en we ons nog meer bewust worden dat ondernemerschap, vakmanschap, creativiteit en denkkracht essentieel zijn voor deze sector. Maandag 4 juni staat in het teken van ontmoetingen tussen mensen met een ‘hightech hart’. Verbinden en talent zijn de centrale thema’s die in dit kader worden belicht.

Programma en Aanmelden