Als je niet mee kunt veranderen….

Een brug slaan tussen bedrijfsleven en onderwijs door snel veranderende technologieën op de arbeidsmarkt onderdeel te maken van het lespakket. ROC Tilburg, het bedrijfsleven en de Gate2 Campus op Aeroparc Gilze Rijen hebben daarin een eerste stap gezet.

door Zamire Willems (BN de Stem)

“Behalve de mooie techniek, prikkelt het je fantasie en leer je er sneller door. Je kunt beter aansluiten bij de manier van leren van verschillende studenten. Het wordt meer maatwerk, toegespitst op het individu en vooral veel leuker!”, zegt Pierre van Kleef over mogelijke plannen om innovatieve technologieën als virtual reality, augmented reality en mixed reality in het onderwijs te implementeren. Als directeur business development bij Midpoint Brabant brengt Van Kleef in de Gate2 Campus ondernemers en onderwijsinstanties uit de regio samen met als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Op initiatief van ROC Tilburg is er de afgelopen vier jaar vanuit de opleiding Luchtvaarttechniek een eerste stap gezet in het moderniseren van de opleidingsomgeving door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, de luchtmacht en Gate2 aan te gaan. Het project dat zich richt op het met geluid en licht opzoeken van verborgen breuken (NDO), composieten-kennis en het op kwaliteitsbesef gerichte ‘basic skills’ heeft zich inmiddels vertaald in een meer geavanceerd ROC opleidingsprogramma. Wekelijks trekken tweedejaars ROC-studenten Luchtvaarttechniek naar de campus voor praktisch onderwijs in meerdere demo ruimtes. “We hebben een forse slag gemaakt in de actualisering in het onderwijs en de luchtvaart. We lopen nu voorop”, constateert Gerard Sanberg, woordvoerder van ROC Tilburg. Hij kijkt dan ook uit naar een vervolgproject over implementatie van virtual reality, augmented reality en mixed reality in het lespakket. Toegespitst op bouw en installatietechnieken, process industry, luchtvaart en logistiek.

Naast ROC Tilburg sluiten zich nu ook de onderwijsinstellingen Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool bij het innovatieve scholingsproject aan, waarvan de laatste volgens Van Kleef zelfs beschikt over een eigen virtual reality-laboratorium.

Austin Krekels, directeur Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, is ervan overtuigd dat schoolvakken over virtual reality, augmented reality en mixed reality voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt zorgen. “Absoluut! Wij steken een godsvermogen in basistrainingen. Ik verwacht dat als studenten van school komen, deze kennis al hebben. Voor hbo zou het zelfs al standaard in het pakket moeten zitten.” Dat scholen achterlopen op het bedrijfsleven staat voor Krekels buiten kijf. Hij adviseert scholen dan ook meer in te spelen op een snel veranderende markt en zeker twee jaar vooruit te kijken. “Als je niet mee kunt veranderen, loop je over vijf jaar achter.”

De eerste gesprekken tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en Gate2 over een mogelijk nieuw ‘virtual reality scholingsproject’ vinden volgende week plaats.