19 November, Gate2: “De impact van Digitalisering in de maakindustrie”

De maakindustrie is in beweging: waar men voorheen vasthield aan de bekende werkprocessen, ontstaat er nu een trend van digitalisering en slimmere productiemethodes. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van papierloos en remote produceren. Deze voordelen overstijgen de bedrijfsdoelstellingen en dragen tevens bij aan hogere doelen als klimaateconomische gelijkheid. Daarom organiseert Midpoint Brabant Smart Industry op maandag 19 november, in samenwerking met onder andere TNO, Campione en Cool Industries een themamiddag waarin we verschillende mogelijkheden om slimmer te produceren behandelen. Locatie is Gate2 op het Aeroparc Gilze-Rijen.

Programma:

14:00 uur: Ontvangst

14:30 uur“Digitalisering bedreigingen en kansen  voor het MKB” (Matthijs Punter, TNO)

De toepassingen van het internet en de daaraan gekoppelde apparaten zijn enorm gegroeid in de laatste 10 jaar. Maar op dit moment vindt toch weer een versnelling plaats. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Moet ik mee in die trend? Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen?

Eén van de kansen is het verder automatiseren van administratieve handelingen, waardoor menselijke fouten worden voorkomen. Stap één is het digitaal en geautomatiseerd uitwisselen van offerte en opdracht. Het overtikken van een PDF-bestand in je eigen administratiesysteem is dan niet meer nodig. De volgende stappen zijn het geautomatiseerd uitwisselen van tekeningen, stuklijsten, certificaten van gebruikte materialen, et cetera. Zelfs goed versiebeheer ligt in het verschiet, zodat eenduidig is vastgelegd welk product er gemaakt moet worden.

Nu is de vraag: hoe gaat deze trend vorm krijgen? Op dit moment ontstaan er al internetbedrijven die zich positioneren tussen opdrachtgever en aannemer. Denk aan Werkspot.nl, die zich plaatst tussen de particulier en  de vakman. Zo zijn er bedrijven die capaciteit op CNC-machines aanbieden en voor jou als opdrachtgever de beste match wat betreft prijs en levertijd zoeken.

De vraag die dan opkomt voor een kleiner maakbedrijf is bijvoorbeeld: moet ik mij aansluiten bij zo’n internetbedrijf?  En wat betekent dat voor mijn relatie met mijn klanten? Matthijs Punter van TNO gaat dieper in op deze problematiek en vertelt u wat er met name in de metaalbranche op dit moment voor ontwikkelingen zijn.

15:00 uur: “Digitalisering van onderhoud en nieuwe diensten” (Paul van Kempen, Projectleider Campione)

Het CAMPIONE project is gericht op 100% voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie. Via het fieldlab en living labs binnen het project worden innovaties versneld richting waardevolle toepassingen en business cases.

Deze zijn gebaseerd op het al lang bestaande concept van condition based maintenance, maar dit concept heeft een boost gekregen door de mogelijkheden van Smart Industry. Deze mogelijkheden hebben gezorgd voor veranderingen binnen de waardeketen van maintenance, alsook nieuwe business kansen. Voorbeelden hiervan zijn de control tower diensten voor de Chemelot site, windparken op zee en monitoring services voor asset owners met relatief kleine onderhoudsafdelingen.

15:30 uur: “IOT toepassingen voor duurzame koelsystemen” (Maarten Wijffelaars, Cool Industries)

Op initiatief van Midpoint Brabant Smart Industry is er een samenwerking ontstaan tussen Cool Industries, Pathema en Ericsson. Deze samenwerking richt zich op duurzame waterbehandeling in gesloten koeltorens en verdampingscondensors. Ericsson gaat de data die de koeltoren en waterbehandeling genereert middels een narow band IOT-toepassing  in de Cloud verzamelen, visualiseren en analyseren. Door real time te meten, analyseren en acteren ontstaat een Condition Based Maintenance systeem. Met deze innovatieve techniek ontstaan nieuwe business modellen die de bedrijfszekerheid, energie efficiëntie en duurzaamheid van deze installaties in de industrie gaan verbeteren.

Doelstellingen hiervan zijn: waterbesparing, géén waterbehandelingschemicaliën verbruik, hogere beschikbaarheid van dek installatie, lagere operationele en onderhoudskosten. De proefinstallatie is operationeel en opgesteld bij Jardin in Rijen.

16:30 uur: Afsluiting en Netwerkborrel

Datum

19 november 2018

Bedrijf

REEDS AANGEMELD:


Emma Reefs | Citymarketing Tilburg
Zamire Willems | Curly Note - Techredacteur / Journalist
Richard de Vaan | microLAN B.V.
Peter Kwaspen | Shell
Richard Heesen | Midpoint Brabant
Elmo Arrias | ROC Tilburg school voor proces -en milieutechniek
Rob Wolters | Midpoint Brabant
Ronald Voermans | Global-e Datacenter B.V.
Will Loermans | Ontdekstation013
Fedor Maas | Ericsson
Donald Houben | Arcta Group
Hildegard de Kort | Midpoint Brabant
Marcel Damen | Horizon Internet Technologies
Heyo Beentje | 3DPrintLab bv
Michiel de Hair | Fujifilm Manufacturing Europe
Bastiaan Anink | Aiming - FA bv
Rene | Hensing
Michel Smits | Ericsson
Frans Verwoerd | IMS International
Carlo van Pelt | TechAlive! Marketing & Communicatie
Lotte de Laat | Solaris Parkpeople
Wim van der Maas | Onderwijsgroep Tilburg
Nur America | Newness
René Bergmans | Brand Proposition
Mevrouw A. Willemsen | Gemeente Oosterhout
Wethouder M. Wilemsen | Gemeente Oosterhout
Renske Cox | Marketini
Mark Herman | Fontys Centre of Expertise HTSM
joep appels | microLAN BV
esther van Dijk | Gemeente Waalwijk
Bas Kapitein | Midpoint Brabant
Wim Snijders | Turnstone
Peter Koomen | IP2 Solutions BV
Tjerja Geerts | Midpoint Brabant
Elwin van der Laan | BuzzerBase
Peter Cox | PeJe-eM BV
Boon | Jardin Netherlands BV
Jeroen Hemstra | Van Lanschot
Fred Hoppenenbrouwers | Hoppenbrouwers Innovations Environment Management &Project Development
Pierre van Kleef | Gate2
Raymond Oude Groen | Midpoint Brabant