6. Horizon Internet Technologies ontwikkelt blockchain toepassing: Fair Care Project

Wat is FAIR CARE ?

FAIR CARE is een transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem, voor het monitoren, en valideren van thuiszorg-diensten, op basis van gemaakte contractuele afspraken

Met FAIR CARE creëren we transparantie, en daarmee vertrouwen, tussen samenwerkende partijen waarbij mogelijke fraude gericht kan worden aangepakt.

 

FAIR CARE Care is een applicatie draaiend op BLOCKTRACTS, een eenvoudig te implementeren productionele Blockchain infrastructuur, voorzien van API’s, authenticatie, security en dashboards/portals, waarop snel applicaties ontwikkeld kunnen worden voor een diversiteit aan andere industrieën en sectoren.

Doelstellingen FAIR CARE :

Thuiszorg afspraken worden middels FAIR CARE, op basis van door de Gemeente toegekende indicaties, vastgelegd in een Blockchain.

 

Het doel van FAIR CARE is om transparantie, en controle, te bieden in de uitvoer van thuiszorg contracten op basis van de toegekende indicaties. Er wordt alleen uitbetaald als de levering van de dienst daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Hiermee wordt gewaarborgd dat de middelen bestemd voor zorg ook enkel besteed worden aan het leveren van de noodzakelijke diensten aan de zorgbehoevenden.

Het idee is om binnen de Gemeente Tilburg FAIR CARE tevens in te zetten om het huidige systeem van papieren diensten-cheques, om te zetten naar digitale diensten-cheques. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks ongeveer 1 miljoen papieren cheques geprint, verzonden, opgehaald, gescanned, en weer opgeslagen moeten worden ter ondersteuning van het controle- en het facturatieproces. De duurzaamheid van deze oplossing heeft hiermee direct een positieve invloed op het milieu van de stad.

Huidige status :

Op dit moment draait er een operationele pilot binnen de Gemeente Tilburg welke loopt tot 19 Mei 2019. Deze pilot is gericht op het testen van de oplossing bij 21 Zorgbehoevende burgers. Op 23 Mei 2019 vindt met alle betrokken partijen – Gemeente Tilburg (Project Sponsor), ActiefZorg (Zorgaanbieder), VNG Kennis Centrum (mede-initiatiefnemer), 18K (Gemeentelijke proces uitvoerder) en Horizon Internet Technologies (Technologie Partner) – de eindevaluatie plaats.
Het streven is om bij een succesvolle afronding van de pilot, in het restant van 2019, alle 2000 adressen van ActiefZorg, binnen de Gemeente Tilburg, verder uit te rollen.

Voor wie :

FAIR CARE is primair bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, zorgbehoevende burgers en organisaties die in opdracht van gemeenten het proces faciliteren.

Andere toepassingen binnen de overheid ?

BLOCKTRACTS, het platform waar FAIR CARE op draait, kan tevens eenvoudig en snel ingezet kan worden voor andere toepassingen, waarbij Blockchain en IoT een toegevoegde waarde bied. U kunt hierbij bv denken aan het monitoren en transparant inzichtelijk maken van omgevingsfactoren, waarbij door de overheid aan wettelijke verplichtingen voldaan moet worden.

Voor meer info :

https://youtu.be/d1VejWaKHos