1. Asset Management voor waterzuiveringsinstallaties

Het op het Aerospace & Maintenance cluster Gate2 actieve bedrijf IMS International heeft een state-of-the art en ISO55000 compliant asset & maintenance management systeem ontwikkeld. Het systeem wordt inmiddels in de watersector gebruikt voor de aansturing van het dagelijkse onderhoud alsook voor de optimalisatie van operatie en onderhoud over de gehele lifecycle.

Via management dashboards heeft het management real time inzicht in de operationele en onderhoudsperformance. Daarnaast worden monteurs in het veld ondersteund via smartphones en tablets en worden naast condition monitoring sensoren ook deze monteurs als ‘ogen en oren’ gebruikt om via hun smartphones belangrijke data te verzamelen.

Het systeem kent inmiddels ook verschillende gebruikers in Nederland en blijkt volgens onderzoek van de Universiteit van Tilburg de kloof te dichten tussen ERP georiënteerde pakketten als SAP en Maxximo en specialistische software, bijvoorbeeld op het gebied van vibratiemetingen.