3. Bouw hybride Fieldlab Avans Hogeschool en ROC Tilburg

ROC Tilburg en Avans Hogeschool richten zich bij de onderwijsontwikkeling op het gebruik van de installatie voor onderwijs en cursusontwikkeling rond Fieldlab en Predictive Maintenance. Drie projectteams werken met opdracht op het Fieldlab. De focus van de participatie in het Fieldlab op Gate2 op: ontwerp en bouw installatie zelf (ROC Tilburg), automatisering van de installatie (ROC Tilburg & Avans) en de ontwikkeling en realisatie van een hybride (of virtual) Fieldlab & Industrie 4.0 (Avans). De hybride installatie wordt toegepast voor chemische productie en predicatieve maintenance, alsmede voor industrie 4.0-toepassingen met smart sensors en smart actuators.