5. Campione II

Met CAMPIONE is inmiddels een platform ontstaan rondom Smart Industry, voorspelbaar onderhoud en Virtual Reality. Met betrekking tot innovaties (met hoog TRL-niveau) die bijdragen aan voorspelbaar onderhoud vormt het succes van CAMPIONE de belangrijkste bedreiging voor het centrale Fieldlab. Dankzij het succes zijn plant eigenaren nu veel eerder genegen om hun Living Labs open te stellen voor experimenten, waardoor de ‘fieldlabfase’ wordt overgeslagen. Met betrekking tot doorontwikkeling zien we daarom de volgende aanknopingspunten en ontwikkelingen:

  • Innovaties met een lager TLR-niveau, daarom risicovoller en meer geschikt om bijvoorbeeld met kennisinstellingen en scholen eerst door te ontwikkelen binnen het Fieldlab.
  • Voorspelbaar onderhoud. We zijn nog niet op 100% en via fysieke en virtuele uitbreiding van het Fieldlab kunnen we nog een enorme bijdrage leveren aan vele business cases.
  • Control tower; voor de procesindustrie (en ook andere sectoren) kan het concept van een ‘Shared Asset Management Control Tower’ dat eerder is onderzocht en waarvoor CAMPIONE enkele bouwstenen (en bijbehorende bedrijven) kan aanreiken, worden gerealiseerd op Gate2. Dit is interessant voor Brabantse dienstverleners en Brabantse productiebedrijven met een te kleine staf om in huis expertise op het gebied van predicative maintenance te ontwikkelen. De Control Tower kan een belangrijke functie vervullen voor verschillende WCM-fieldlabs en -initiatieven.
  • Na het voorspelbare onderhoud blijkt er erg veel interesse voor robotica vanuit de procesindustrie. Dit kan een nieuwe innovatiegolf voor CAMPIONE worden.
  • Virtual Reality. Binnen CAMPIONE bestaat al een werkpakket Virtual Reality (met name TiU met het DAF-lab). CAMPIONE biedt een uitstekend platform voor doorontwikkeling en met name versnelling richting waardevolle toepassingen en business cases voor de industrie.
  • Onderwijs: CAMPIONE projectpartners Avans en ROC Tilburg vormen momenteel het landelijke voorbeeld van hoe praktijkgericht onderwijs kan worden ingericht (in dit geval via het Fieldlab). Steeds meer docenten en studenten van uiteenlopende richtingen zijn inmiddels betrokken bij CAMPIONE en vervullen een  mooie en waardevolle rol (ontwikkeling fieldlab zelf, experimenten, etc.). Een opschaling op onderwijsgebied lijkt logisch.