2. DAISY4OFFSHORE

DAISY staat voor Dynamic Asset Information System en richt zich op de eigenaren van windturbines en windenergieparken. Een consortium van bedrijven (o.a. Delta Infra NV en Oliveira heeft begin 2014 de individuele krachten gebundeld om met hun kennis en kunde windparkeigenaren DE oplossing op het gebied van windpark condition monitoring te bieden, middels een state-of –the-art Asset Management Systeem. Ook de in het Aerospace & Maintenance cluster Gate2 actieve bedrijven KEC en IMS International maken deel uit van het consortium. KEC geeft leiding aan het consortium, terwijl IMS International verantwoordelijk is voor het maintenance & asset management systeem. Dit systeem stelt windturbine eigenaren in staat alle technische, operationele, financiële, onderhouds-, wettelijke veiligheids – en compliance aspecten te managen en beheren. De oplossing bevat een centrale control tower functionaliteit voor het management, alsmede een real-time, interactieve 24/7 verbinding met tablets en smartphones. Deze gadgets ondersteunen de engineers in het veld en waarborgen dat een consistente data loop ontstaat welke op basis waarvan continue kan worden verbeterd (PDCA).

Daarmee ontstaat een volledig onafhankelijke monitoring capability voor alle type turbines van elke willekeurige eigenaar. Vele technische parameters kunnen real-time worden gemonitord en gekoppeld aan het Asset & Maintenance Management Systeem, waarmee pro-actief kan worden gestuurd op maximale performance, beschikbaarheid en het voorkomen van falen van kritische componenten. Met dit innovatieve systeem kunnen zelfs de operationele settings van de windturbine en het windturbine ontwerp fact-based worden geoptimaliseerd, ook tijdens de exploitatiefase.

Het consortium zet in op nieuwe en onafhankelijke asset management concepten (incl. maintenance & operations), gebaseerd op Condition Based Maintenance, Remote Monitoring, Control Room Technologie en volledig gedigitaliseerde Asset Management Systemen. Uiteindelijke oplossingen zijn volledig web-based en ondersteunen verschillende platformen zoals PC’s, tablets en smartphones.

Vooralsnog is het DAISY systeem uitsluitend op land toegepast. Echter, de resultaten op zee zouden nog wel eens spectaculairder kunnen zijn. Daarom is men anno 2015 een aparte pilot gestart, genaamd DAISY4Offshore. De omstandigheden op zee zijn nu eenmaal een stuk ruiger dan op land en de turbines hebben doorgaans een hoger vermogen. Bovendien zijn windparken op zee alleen bereikbaar als de weersomstandigheden gunstig zijn. Dat betekent dat het onderhoud zeer goed moet worden ingepland en zoveel mogelijk predictive onderhoud dient te worden uitgevoerd. Doordat men bovendien meer informatie heeft over de conditie van de turbines is het mogelijk op afstand in te grijpen voordat een afwijkende conditie tot een breakdown leidt. Dit kan al snel leiden tot rendementsverbeteringen van bijna 20 %.