4. Niet Destructief Onderzoekslab

Niet Destructief Onderzoek (NDO) wordt gebruikt om een materiaal of object te testen en een oordeel te geven of deze voldoet aan de opgestelde eisen. Dit wordt bij NDO gedaan zonder het materiaal te beschadigen of onbruikbaar te maken. Het uitvoeren van een NDO onderzoek berust veelal op natuurkundige principes. Hierbij kan gedacht worden aan scheur penetrerende oliën welke doormiddel van indringende werking een defect binnendringen en daarmee een aantekening geven op het materiaal, of het gebruik van X-ray straling zoals bij de tandarts/ ziekenhuis om te controleren in wat voor staat een las zich verkeerd.

Overal waar materialen worden gemaakt en gebruikt wordt NDO toegepast. Dit kan zowel de industrie, maritieme en luchtvaart sector zijn. In deze gebieden wordt NDO toegepast om objecten zoals pijpleidingen, lassen en vliegtuigmotoren te controleren op hun structurele integriteit zonder deze te vervormen/ beschadigen. Dit wordt onder andere gedaan om de veiligheid en werkzaamheid te kunnen waarborgen.

De NDO ruimtes bij Gate2 kunnen worden gebruikt om cursussen te geven in de penetrant en magneet methode. Hiervoor is alle benodigde apparatuur aanwezig, zo staat er een kleine penetrant lijn en magneetbank. Ook zijn er voldoende interessante testobjecten met defecten aanwezig.

Momenteel worden cursussen gegeven aan een groep van acht tot tien MBO 3 en 4 vliegtuigtechniek studenten. Tijdens de NDO cursus worden de studenten getraind om een inschatting te maken welke NDO techniek het best toegepast kan worden. Er wordt daarna ook een verdieping gemaakt in de penetrant methode welke wordt afgerond met een praktijkexamen. De cursussen zijn daarentegen niet alleen gericht op de luchtvaart en kunnen ook worden gegeven aan andere faculteiten.

Door het volgen van de cursus komen de studenten in aanraking met NDO en kunnen hierdoor ook eerder een baan vinden op dit gebied. Hierbij kan gedacht worden aan het werken bij de magneetbank/ penetrant lijn van de KLM of het uitvoeren van las inspecties op een boorplatform van SHELL. De opgedane kennis komt altijd van pas bij elk technisch beroep dat de studenten gaan uitoefenen omdat NDO overal wordt toegepast.

Indicaties gevonden met behulp van magnetisch onderzoek.

Enrico Heilijgers