4. Niet Destructief Onderzoekslab

Medio 2017 zijn op Gate2 onderzoekslabs ingericht voor Niet Destructief Onderzoek (NDO). Zoals Penetrant Onderzoek Level II en III, Magenetisch Onderzoek level II en III, Ultrasoon Onderzoek level II en III, Radiografie level II en III. De gecertificeerde opleidingen worden verzorgd door TIAT Europe B.V.

De opleidingen worden gevolgd door industriële medewerkers en leerlingen van regulier onderwijs. 3 Groepen studenten van ROC Tilburg volgen cursussen op dinsdagen.

 

Projectinvestering initieel: €75.000,- werkruimten; €85.000,- machines