3. PPS Aerospace & Maintenance

MBO Investeringsfonds Luchtvaarttechniek

Het project Publiek-Private Samenwerking Aerospace & Maintenance richt zich op intensivering van de samenwerking tussen bedrijven en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Doelstelling is optimaal aansluiting te maken en te behouden tussen wat de bedrijven in de branche van Aerospace & Maintenance qua personeel nodig hebben en wat het beroepsonderwijs aan studenten aflevert.

Dat gaat dan om de aantallen afgestudeerden op mbo- en hbo-niveau maar vooral ook om de kennis, vaardigheden en houding die in de branche nodig zijn. De PPS Aerospace & Maintenance wordt deels gefinancierd uit het Regionale Investeringsfonds MBO dat de minister van OCW ter beschikking heeft gesteld om dit soort samenwerkingsverbanden makkelijker te kunnen realiseren. ROC Tilburg is penvoerder van het project.

Voortvarende start

Het project is voortvarend van start gegaan en de eerste producten zijn al klaar: onderwijsmodule NDO (niet destructief onderzoek) en de twee thematische praktijkcursussen ‘composieten’ en ‘lijmtechnieken’. De onderwijspartners gaan dit nu inbouwen in het curriculum van de opleiding en daarbij meteen gastdocentschappen, bedrijfsbezoeken en docentstages realiseren. Dit alles vindt plaats in de 5 werkgroepen die de partners samengesteld hebben, op basis van de door hen aangegeven prioriteiten. Inmiddels zijn voor de komende jaren ook al enkele nieuwe aandachtsgebieden gedefinieerd zoals additive manufacturing (3D printing) en interactive, condition based maintenance.

Partners

In het project PPS Aerospace & Maintenance werken de volgende partners samen: Tiat Europe, Composite Expertise Center, BAP aviation services, CZL Tilburg, Lijmacademie, RWTC, Standard Aero, Koninklijke Luchtmacht, Avans Hogeschool, ROC Tilburg, Deltion College.

Contact: Wim van der Maas
Telefoon: 06 46 19 94 41
Email: wvdmaas@onderwijsgroeptilburg.nl

update 25 april 2018: Project Aerospace Maintenance: opbrengsten & vooruitzichten

Het publiek-private samenwerkingsproject ‘Future skills in aerospace maintenance’ is na vier jaar hard werken voltooid. Afgelopen maand maakten we in Gate 2 in Rijen, de balans op. Conclusie: een zeer succesvol project waarin onderwijs en bedrijfsleven elkaar goed hebben gevonden.  Die samenwerking zetten we zeker vort!

Jeanne Nuijten, directeur van de School voor Luchtvaarttechniek van ROC Tilburg, memoreerde het in haar openingsspeech: We hadden vier hoofddoelen: de kwaliteit van de opleiding luchtvaarttechniek, het aantal studenten bij die opleiding, de doorstroom van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs, en het bouwen aan een robuust netwerk in de sector. Voor alle vier deze punten kunnen we zeggen: geslaagd!

En ook op de drie hoofdthema’s hebben we goede resultaten geboekt: basic en quality skills, NDO (non destructive onderzoek),  en composieten. We gaan dus niet bij de pakken neerzitten, we willen verder. In elk geval gaan we inzetten op de ontwikkelingen in Virtual Reality en Augmented Reality, en, zoals Ruud Dullens van Bluetea voorstelde: Mixed Reality (zie foto). De afsluitende bijeenkomst in Gate 2 was ook zeer geslaagd en daarmee een goede afspiegeling van het gehele project. De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs staat als een huis en dat is geen geringe prestatie.

Film: Slotcongres PPS Aerospace