The Future of Smart Industry Starts Here

De wereldeconomie zit middenin een nieuw industrieel tijdperk en de mondiale strijd om hightech kennis barst steeds heviger los. Ontwikkeling van technologieën bepalen het verdienvermogen van morgen. De geopolitieke strijd in de wereld intensiveert, waardoor we onze innovatiekracht moeten versterken om onze plek in de nieuwe hightech wereld op te kunnen eisen.

Daarom verdient de digitalisering van de Nederlandse indus- trie topprioriteit. Digitalisering, Big Data, Artificial Intelligence en de integratie van geavanceerde techno- logieën in de industriële productie- keten (Smart Industry) biedt grote kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven. De winnaars van morgen zijn de ondernemingen en medewer- kers die er nú in slagen hun wend- baarheid te vergroten. Door te blijven leren en continu in te blijven spelen op de veranderende marktvraag.

Midpoint Brabant is hét samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant en fungeert als schakel tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Ons Smart Industry programma helpt ondernemers met innova- tiefinanciering, ondernemingsplan- nen, haalbaarheidsstudies, gerichte opleiding en kennisoverdracht bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en om deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Samen

met onze netwerkpartners zorgen we voor innovaties die de economie slimmer, sterker en duurzamer maken. Ook dragen we bij aan een brede welvaart en toekomstbestendige samenleving.

Lees HIER het volledige artikel dat onlangs gepubliceerd is in de Smart Industry Bijlage van het Financieel Dagblad.