Over ons

Gate2, een initiatief van Midpoint Brabant, is de Smart Industry hub in Midden-Brabant die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van innovatieprojecten op het gebied van productietechnieken, simulatie en digitalisering. Met en voor het regionale MKB ontwikkelen en testen vele organisaties hier samen met kennisinstellingen pilotprojecten en businesscases. Ook worden op Gate2 opleidingen en trainings- programma’s voor productietechnieken en onderzoek voor regulier onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld en uitgevoerd. Onder andere op het gebied van lijmtechnieken, composieten, metallurgie, 3D Printing, niet-destructief onderzoek en voorspelbaar onderhoud. Gate2 is tevens een internationale toplocatie voor simulatietrainingen voor de luchtvaart en industriële innovatietrajecten.

Ecosysteem voor de moderne maakindustrie en digitale diensten
Smart Industry is één van de speerpunten van Midpoint Brabant, hét regionaal economisch ontwikkelingsprogramma van Midden-Brabant en tevens initiatiefnemer van Gate2. Als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties helpt Midpoint Brabant bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en om deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Zo ontstaan innovaties die de economie en samenleving slim en toekomstbestendig maken.

‘Smart Industry’ of ‘slimme industrie’ gaat over de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Door deze onderling via ‘internet of things’ met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe manieren van produceren en nieuwe businessmodellen. Slimme industrieën kenmerken zich door een grote grondstoffen- en kostenefficiëntie en flexibele productie qua product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid) én levertijd. Gate2 en Midpoint Brabant Smart Industry investeren in nieuwe projecten en helpen bij het ontwikkelen van voorspelbaar onderhoud met slimme (data gedreven) technologieën en nieuwe productie- en simulatietechnieken. Met initiatieven op het gebied van innovatie, circulaire economie en talentontwikkeling dragen we bij aan duurzame groei van economie én samenleving. Onder het motto “Connecting Innovators” maken de samenwerkingspartners dromen waar door aan te pakken.

Landelijke en regionale ambitie
Met de Nationale Implementatieagenda wil Nederland uitgroeien tot het meest flexibele en beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa. Op Zuid-Nederlandse schaal is dit vertaald naar een gemeenschappelijke aanpak van ontwikkelingsmaatschappijen. Met als inzet om fieldlabs breder in te zetten en het industriële midden en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren om te experimenteren met innovaties en deze in de bedrijfsvoering te implementeren.

In het Smart Industry Zuid Hub werkverband leveren Midpoint Brabant, Gate2, Brainport Development, TNO, FME, MetaalUnie, BOM, LioF en Rewin een bijdrage aan het versnellen van acht industriële transformaties in het bedrijfsleven. Met bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en best practices, en ondersteuning bij het toepassen van nieuwe technieken in fieldlabs in diverse Brabantse regio’s.

De projecten zijn grotendeels tot stand gekomen met deelname van business development van Midpoint Brabant en Gate2. De programmamanager vormt onderdeel van het kernteam van bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op de realisatie van een vraag gestuurde haalbaarheidsstudie, die uiteindelijk moet leiden tot een business plan en financieringsplan. Naast investeringen door de initiatiefnemende bedrijven heeft Midpoint Brabant bij de meeste projecten externe financiering aangetrokken voor de haalbaarheidsfase en planrealisatie. Gate2 heeft geïnvesteerd in faciliteiten van de onderzoeklabs en verwerkt de investeringen in de huurovereenkomsten met haar gebruikers.

Meer informatie?

Mail naar info@gate2.nl
Of bel 0161 74 41 12

 

Op de hoogte blijven?

Nieuws en ontwikkelingen vanuit Gate2 direct in je mailbox? Meldt je hieronder direct aan voor on nieuwsbrief.