Provincie Noord-Brabant en BOM positief over Gate2 als Smart Industry hub in Midden-Brabant

#NIEUWS

Op initiatief van Midpoint Brabant hebben de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg in 2011 Gate2 BV opgericht. In eerste instantie als Aerospace & Maintenance cluster, logisch gelegen op Aeroparc naast Vliegbasis Gilze-Rijen. Inmiddels is Gate2 uitgegroeid tot een Smart Industry hub die een steeds belangrijkere rol speelt in de moderne maakindustrie van Brabant. Wat is dan die rol en wat gaat Gate2 ons brengen voor de toekomst?

In een ‘round table’ gingen Provincie Noord-Brabant, de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Gate2 hierover in gesprek. Namens de provincie Maarten Raaijmakers (strateeg economische structuurversterking en ecosysteemontwikkeling), Bart van de Sande (projectleider Maintenance en Services) en Ralf Hulsman (economisch beleidsadviseur Innovatie). Voor de BOM Roland Grimm (programmamanager Maintenance en Defensie). En als gastheer Pierre van Kleef, directeur van Gate2.

Rollen Gate2

Pierre trapt af met een blik op de functies van de campus: “Gate2 is gestart met ondersteuning van een Samen investeren subsidie van de provincie, aanvankelijk voor onderhoudstrainingen voor helikopters. In de loop van de tijd zijn de activiteiten verbreed naar de moderne maakindustrie. Simulatieprogramma’s voor defensie en de industrie vormen nog altijd een sterk fundament. Voorspelbaar onderhoud was oorspronkelijk puur gericht op de luchtvaart, maar heeft zich met het programma CAMPIONE ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van het landelijke World Class Maintance. In de loop van de jaren hebben zich goed functionerende commerciële innovatielabs op Gate2 gevestigd, waaronder de Lijmacademie, Composietenlab, Indi 3D Printing, MatInspired en Cyber Physical Factory. Een ideale voedingsbodem voor opleidingen en bijscholing van studenten, docenten en medewerkers van bedrijven in de maakindustrie.”

Maarten haakt hierop aan en gaat nader in op die rollen. “Door de mondiale ontwikkelingen is het belang van een solide defensievisie en -strategie urgenter geworden. Gate2 kan hier zeker een zinvolle rol in spelen. Zoals met luchtvaartsimulaties en de geavanceerde 5G-technologie van Ericsson, dat op hetzelfde campusterrein gevestigd is. Samen met World Class Maintenance werken we ook aan een Maintenancebeleid voor 2030. Ook hierbij heeft Gate2 goede papieren. Voor het opleiden van talent in technologie en onderhoud zijn bovendien volop faciliteiten aanwezig op de campus.”

Op weg naar een volgende fase

Hoe ziet Provincie Noord-Brabant de ontwikkelingen op Gate2? Maarten schetst de brede context: “Als provincie voeren we een missiegedreven innovatiebeleid: het vizier op de lange termijn. In Brabant beschikken we over diverse sterke campussen. Zoals de High Tech Campus, Brainport Industries Campus, MIC, MindLabs, Pivot Park en Aviolanda. De rol van de provincie is overal anders. Deze varieert van richting geven tot zelfs aandeelhouderschap. Bij Gate2 geldt momenteel het eerste. Positief is hier de keten van onderwijs en bedrijfsleven, met instellingen als Avans, Fontys en ROC Tilburg en een toenemend aantal deelnemende bedrijven.”

“We zien zeker mogelijkheden voor verdere evolutie naar een volledig volwassen campus. Gezonde campusontwikkeling is van nationaal belang. Gate2 is een belangrijke plek, maar dit staat nog niet bij iedereen op het netvlies. Uiteindelijk werken we toe naar een goed werkend totaalsysteem om Brabant als innovatieve provincie landelijk en internationaal nog sterker op de kaart te zetten.”

Midden-Brabant timmert aan de weg

“In de Brabantse maakindustrie draait het niet alleen om Brainport Eindhoven”, zo voegt Bart toe. “Ik ben heel positief gestemd over de ontwikkelingen in Midden-Brabant. Deze regio komt steeds meer langszij. Dit moedigen we vanuit de provincie zeer aan. Zo zetten we met het Rijk met de Regio Deal van Midpoint Brabant erop in de efficiëntie bij maakbedrijven aanzienlijk en structureel te vergroten. In het verlengde hiervan bekijken we de inzet van het programma Slimmer werken, een lerend netwerk voor open innovatie voor het industriële mkb. Gate2 heeft een specifieke rol en eigen competenties, deels anders dan bijvoorbeeld Brainport. Je moet dan ook geen appels met peren vergelijken. Elk cluster heeft zijn eigen unieke karakter. Gate2 heeft de potentie om door te groeien naar een volwaardige Smart Industry campus.”

Verbindingen

Roland Grimm van de BOM ziet vooral kansen in het benutten van de unieke krachten en het leggen van de juiste verbindingen. Van defensie met de industrie en vice versa. En tussen de ministeries van Economische zaken en Defensie, Brainport, Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en de gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen.

Hij licht toe: “Onze pareltjes moeten we doorontwikkelen en in de etalage zetten. Een paar voorbeelden. De 5G-expertise van Ericsson kunnen we verder benutten voor veiligheidsvraagstukken. CAMPIONE is kampioen in voorspelbaar onderhoud. We zetten dit in binnen de chemiebranche, maar hoe kan dit ook voor defensie? Idem voor 3D printing en ruimtetechnologieën. En natuurlijk de productietestlijn Cyber Physical Factory voor experimenten met nieuwe technologieën als AI, Augmented en Virtual Reality, Internet of Things en op afstand aansturen van productie. Gate2 kan verder ontwikkeld worden als incubatorplek voor startups. Vanuit de BOM kunnen we deze vooruit helpen, bijvoorbeeld met buitenlandse investeringen.”

In dit kader ziet Maarten grote kansen voor defensie: “De fysieke ligging naast Vliegbasis Gilze-Rijen maakt Gate2 uniek. Op het gebied van defensie kan de campus nog meer dienen als faciliteit voor productietechnologie, onderhoud, simulatie en datacommunicatie. Door dit te verbinden met de defensiefaciliteiten in Woensdrecht, Oirschot en Eindhoven ontwikkelen we een krachtig ecosysteem in Brabant. De hele cyclus dus. We moeten vooral interregionaal denken. Gate2 is in deze context een ideale plek voor onderzoek en toepassing van grensverleggende technologie.”

Praktische leer-werkomgeving

Pierre spant zich al jaren in om onderwijs en bedrijfsleven in projecten met elkaar te verbinden: “Op Gate2 heerst een sterke leer-werkcultuur. Fontys is onlangs Partner in Education geworden. De verbinding met ROC Tilburg krijgt steeds meer structuur. En de samenwerking met Avans Hogeschool is een geoliede machine. Voor Avans is Gate2 inmiddels onderdeel van haar hybride externe leeromgeving. Haar Academie voor Business en Entrepreneurship voert multidisciplinaire innovatiescans uit. Studenten van de minor Smart Industry volgen hier een deel van hun lessen, onder meer met de productietestlijn Cyber Physical Factory. Het activiteitenpakket groeit door. Studenten komen vanuit Breda, Eindhoven en zelfs Rotterdam naar Rijen. Het station ligt op loopafstand van Gate2. Het afgelopen jaar hebben we zo’n 700 deelnemers gehad aan trainingen, masterclasses en bijeenkomsten.”

“We werken nu vooral projectmatig samen met partners. We willen toewerken naar strategische samenwerkingen. De ideale situatie is dat onderwijsinstellingen ook gaan mee-investeren in ontwikkeling en capaciteit. Ook hebben we een plan voor uitbreiding met drie gebouwen van bij elkaar 20.000 vierkante meter. We krijgen nu meer vragen vanuit de industrie dan wat we aan kunnen. Om te versnellen hebben we meer mankracht en financiën nodig.”

Kennisgebied

Een andere belangrijke dimensie is de link met de kennis-as van Tilburg, die grofweg loopt van de Spoorzone tot en met Tilburg University. Bart en Ralf zien ook hier veel kansen: “MindLabs in de Spoorzone heeft een heel ander karakter dan de Gate2 campus. Beide kunnen elkaar versterken. Ook zijn er plannen voor moderne maakindustrie op Wijkevoort. Als deze doorgaan kan er een mooi samenspel ontstaan. Gate2 zou met technologieontwikkeling en hybride onderwijs kunnen fungeren als hub die zorgt voor doorleiding naar Wijkevoort.”

“In een nog breder perspectief kan Gate2 ook een verbindende rol spelen bij de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Gate2 ligt precies in het midden van de Tilburgse kennis-as en de creatieve opleidingen en innovatiehubs in Breda. Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en diverse partners buigen zich momenteel over de ecosysteemontwikkeling in Midden-Brabant, in samenhang met de omliggende regio’s. Ook het programma European Digital Innovation Hubs speelt een rol bij het stimuleren van digitalisering van organisaties. Uiteindelijk zullen we komen tot een uniforme visie en strategie, die we samen krachtig gaan doorvoeren.”

Warm hart

Ralf sluit het ‘round table’-gesprek met bemoedigende woorden die het regionale belang van de campus onderstrepen: “Als Provincie Noord-Brabant dragen we Gate2 een warm hart toe.”

Op de hoogte blijven?

Nieuws en ontwikkelingen vanuit Gate2 direct in je mailbox? Meldt je hieronder direct aan voor onze nieuwsbrief.


    Lees ook:

    Meer inspiratie?