Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Cyber Physical Factory testlocatie voor zelflerende machines en besturing op afstand

donderdag, juni 8th, 2023

Op Gate2 in Rijen werken studenten met maar liefst 27 organisaties aan een project met World Class
Maintenance (WCM). Projectleider Jacob Derks vertelt wat zij doen om Artificial Intelligence en
Augmented en Virtual Reality (AR/VR) toepassingen naar een industrieel niveau te tillen. Festo,
producent van machines, is hierbij een belangrijke partner.

Jacob: “Al jarenlang experimenteren veel organisaties met kunstmatige intelligentie, data-analyses
en AR/VR. Van de meeste is de effectiviteit beperkt en binnen de eigen organisatie kunnen ze vaak
niet worden toegepast buiten het project. Op verzoek van WCM-leden uit de procesindustrie zijn we
de uitdaging aangegaan om technologieën te standaardiseren voor productiemachines en
voorspelbaar onderhoud.”

Controle op afstand

Door genoemde technologieën schaalbaar te maken, kunnen organisaties effectiever en meer
duurzaam werken. Jacob licht toe: “Bij de start van het project in de coronaperiode werden
productiebedrijven geconfronteerd met de noodzaak om op afstand te werken, ook voor installatie
en onderhoud van machines. De concrete beschrijving en standaardisatie van
(onderhoud)procedures in combinatie met nieuwe technieken maakt het mogelijk op afstand te
werken en instructies te geven. Met remote control maak je productie en onderhoud meer
beheersbaar, ongeacht waar je in de wereld bent. Bovendien houd je de kennis en ervaring van
medewerkers er beter mee vast en is kennisoverdracht intern en extern een stuk makkelijker. Bij
pandemieën zoals COVID-19 ben je als organisatie zo ook veel minder kwetsbaar. Effectief digitaal en
duurzaam werken is het nieuwe normaal.”

Drie fasen

In 2021 is een zogeheten VIA APPIA-traject gestart met het ontwikkelen van applicaties en
kennisproducten in een productie omgeving. Jacob: “Vervolgens hebben we deze in pilots getest en
gevalideerd. En in de derde fase slaan we de kennisproducten op en maken we ze voor bedrijven in
de procesindustrie, onze leden, beschikbaar via het WCM Loket.”
“We werken toe naar een generiek model met een mix van technologieën. AI zorgt voor het
voorspellen van gedrag en het vertalen hiervan naar zelflerende machines. Bij VR ligt de focus op
training. Met AR kunnen we werkinstructies geven zonder mensen erbij, gebruiksvriendelijke content
bouwen en voorspelbaar onderhoud op afstand doen door remote commissioning. Dit laatste is
eigenlijk wel het belangrijkst.” Dit verklaart ook waarom Festo dit als een strategisch project
beschouwd.
“We testen op de productietestlijn Cyber Physical Factory van Festo in Gate2. We ontwerpen het
zodanig dat het werkt op vergelijkbare machines. In deze industrie 4.0 omgeving zitten zowel
historische als actuele data. De machine herkent op den duur zelf wanneer er iets fout gaat en stopt
automatisch bij wat er is ingegeven, bijvoorbeeld na een signaal over een te hoge
temperatuurstijging.”

Met hololens AR-bril zie je oplossingen

Ricardo Abdoel is voorzitter van de Cyber Physical Factory, de productietestlijn bij Gate2 waar al deze
technologieën samen komen. Hij licht toe: “Een onderhoudstechnicus signaleert door een hololens in
een AR-bril wat er fout gaat en krijgt binnen vijf minuten de oplossing te zien. In dit extra scherm zit
een hele bibliotheek van instructies om problemen op te lossen. Allemaal visueel en dus snel
herkenbaar en effectief. Je kunt dit vanuit meerdere control rooms uit de hele wereld volgen. We noemen dit daarom ‘over the shoulder support’. Vanuit allerlei hoeken kun je meekijken en
ondersteuning bieden.”

Actieve rol voor studenten

In het project werkt het bedrijfsleven nauw samen met het onderwijs. Gate2 is dan ook een hybride
leer-en werkomgeving. Avans Hogeschool is 1,5 jaar bij het project betrokken. Inmiddels hebben al
45 tweedejaarsstudenten er aan mee gewerkt. Elke week komen er groepen studenten.
Abdellah loopt hier stage in het eerste halfjaar van 2023: “It is a very cool project. In the first two
months I had to learn how the Cyber Physical Factory machine functions. Once you know how it
works it is amazing how all these technologies help in predicting failures and solving problems.”
De focus ligt op de sectoren high tech productie, procesindustrie en infrastructuur. De deelnemende
bedrijven zijn challengers, oftewel grote bedrijven als ASML, Sitech en RWS die een concrete
opdracht inbrengen. Of ontwikkelaars van AI/DA en VR/AR-applicaties, zoals ORTEC, Serious VR en
WWA). Naast een REACT-EU subsidie hebben ook 18 bedrijven er financieel aan bijgedragen. Het
project is gericht op Noord-Brabant en loopt tot en met eind 2023.

Wil je meer weten over AR/VR en AI voor industriële toepassingen?
Neem dan contact op met Jacob Derks (WCM), jd@worldclassmaintenance.com, tel. 06-81881406 of
Ricardo Abdoel (Cyber Physical Factory), ricardo.abdoel@gmail.com, tel. 06-51189492.

Gate2: inspirerende hybride externe leeromgeving

vrijdag, mei 26th, 2023

voor studenten, docenten en onderzoekers Avans Hogeschool

“Een goedgevulde fruitmand voor het testen van prototypen en nieuwe technologieën”. Zo typeert
Ad Schenkels de Smart Industry hub Gate2 in Rijen. Als Regisseur Hybride Externe Leeromgevingen
(HELO) van Avans Hogeschool werkt hij aan de vraag hoe vanuit Avans onderwijs, onderzoek,
ondernemingspraktijk en omgeving beter en meer structureel in elkaar verweven kunnen worden
binnen een HELO. Gate2 speelt als HELO een nuttige rol in de vormgeving van onderwijs (en
onderzoek) voor Avans opleidingen en haar Centres of Expertise.
Begin 2022 kreeg Ad de vraag vanuit Avans om een opvatting over hybride externe leeromgevingen
(HELO’s) te formuleren én een model te maken voor Avans en haar partners om dit concreet vorm te
geven. Hij licht toe: “Door als hogeschool een opvatting te hebben over hybride externe
leeromgevingen kunnen we beter duiden waar we wel of niet aan meedoen. Daarnaast helpt het
HELO-model ons en onze partners bij het ontwikkelen van organisatievormen en netwerken die je
nodig hebt om er een succes van te maken. Bij Avans hebben we de mensen die substantieel
werkzaam zijn binnen deze HELO’s in een speciaal HELO Expert team samengebracht.”

Al volop actief op Gate2

De afgelopen jaren heeft Avans al diverse activiteiten met studenten, docenten en bedrijven op
Gate2 uitgevoerd. Pierre van Kleef, directeur Gate2, loopt ze in vogelvlucht langs: “Studenten én
docenten van de minor Smart Industry van de Academie voor Technologie en Innovatie zijn onder
meer actief met de productietestlijn Cyber Physical Factory waar zij experimenteren met nieuwe
technologieën als 5G, AR/VR, Internet of Things en remote control. Van de Academie voor Business
en Entrepreneurship voeren studenten innovatiescans uit voor bedrijven. De afdeling
Luchtvaarttechniek houdt zich op Gate2 bezig met satellietcommunicatie en dataverzameling en de
Afdeling Procestechnologie met voorspelbaar onderhoud. En studentondernemers van Avans
Incubator kunnen ervaren wat een start-up in technologie zoal met zich meebrengt.”
Er zitten ook nieuwe initiatieven in de pijplijn. Pierre: “Vanaf september gaan honderd Avans-
studenten van Ondernemerschap en Retailmanagement hier in blokken van een week aan de slag.
Met een Avans Center of Expertise zijn we in gesprek over myceliumproductie in het kader van
biobased economie.”

Van project naar programma

“Het is mooi dat we al positieve ervaringen hebben met hybride leren op Gate2, niet alleen voor
studenten maar eveneens voor docenten”, vervolgt Ad. “Tot nu toe was dit puur op basis van losse
projecten. Wij zouden het in de toekomst graag meer duurzaam gaan aanpakken door in co-creatie
lange termijn programma’s te ontwikkelen. Het grote voordeel van Gate2 is dat de hub beschikt over
de faciliteiten, de technische mogelijkheden en het netwerk. Zo’n structurele aanpak vergt
alliantievorming. Oftewel: samenwerking met partijen die bereid zijn tot co-creatie en het delen van
verantwoordelijkheid.
Gate2 is niet een exclusieve plek voor Avans. Het is juist mooi dat ook studenten van Fontys
Hogescholen en ROC Tilburg er actief zijn. En het is belangrijk dat maakbedrijven uit de regio zich er
bij aansluiten.”
Ad tot slot: “We zullen niet met busladingen studenten naar Gate2 komen. De kracht zit ook in
kleinschaligheid, zodat kennis en innovatie beter tot ontwikkeling kunnen komen. We hebben het
plan om mensen van diverse opleidingen en lectoraten nog voor de zomer een bezoek aan Gate2 te
laten brengen. Zo ervaren ze zelf wat Gate2 zoal kan bieden. Als ze enthousiast zijn, kunnen ze
aanhaken. In potentie kunnen we hierdoor het hybride leren samen met onze partners naar een volgend niveau
brengen. De HELO Gate2 is een mooie Smart Industry parel in Midden-Brabant.”

Wil je als bedrijf of onderwijs- en onderzoeksorganisatie meer weten over hybride leren bij Gate2?
Neem dan contact op met Ricardo Abdoel, voorzitter van de Cyber Physical Factory.

Maart in het teken van onderwijs: kick-offs met Fontys, Avans en Technasium

vrijdag, maart 31st, 2023
De maand maart stond bij Gate2 in het teken van samenwerking met het onderwijs, misschien nog wel meer dan normaal. Maar liefst drie interessante projecten gingen van start:
  • Op 10 maart was een kick-off met 40 studenten van Fontys ICT. Zij gaan aan de slag gaan met innovatieprojecten met en voor bedrijven.
  • Op 23 maart was de start van de ‘Digitale Innovatiescan’ voor bedrijven, met studenten en docenten van Avans Hogeschool. Na een masterclass gaan bedrijven als groep aan de slag om hun bedrijfsprocessen te analyseren.

Masterclass ‘Digitale innovatiescan’ bij Gate2

  • Op 30 maart bezochten 50 leerlingen van het Technasium/2College Cobbenhagenlyceum Gate2, samen met hun docenten Tamara Coenradi en Gijs Huijkens. Ricardo Abdoel gaf de leerlingen van klas 3 daar een introductie over het nieuwe project ‘Harvest Haven’. Een interessant project met een internationaal karakter: de kick-off werd via livestream gevolgd door leerlingen uit klas 3 van het Milton Peters College op Sint Maarten. Vervolgens maakten de leerlingen kennis met Gate2. Ze kregen uitleg over de Cyber Physical Factory en leerlingen keken binnen bij de Lijmacademie en MATinspired. Oud-leerling van het Technasium Dylan Huijbregts gaf tot slot voorlichting over de ICT-studie die hij nu doet op Fontys Eindhoven. Gate2 verbindt onderwijs, bedrijven en innovatieve hubs op allerlei manieren aan elkaar. Deze middag liet dat weer mooi zien!

Mogelijk nieuwe samenwerking met Koninklijke Landmacht R.A.S.

donderdag, februari 23rd, 2023

De eerste kennismaking tussen de Koninklijke Landmacht R.A.S. (Robotica en Autonome Systemen) – eenheid en Gate2 was vruchtbaar. De landmacht zoekt nadrukkelijk naar samenwerkingspartners om innovatieprojecten mee op te starten en uit te werken. En daar is bij Gate2 voldoende ruimte voor, onder andere door de samenwerking met onderwijs, maakindustrie en innovatieve labs op onze campus. Dat bleek ook tijdens dit eerste bezoek. Er was meteen al een match op onderwerpen als remote commissioning, 5G, autonome robots, Artificial Intelligence en simulatie.

Tijdens een vervolgsessie verkennen we nieuwe projecten waarop samenwerking mogelijk is. Houd deze website in de gaten voor nieuws op dit vlak, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Bezoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan Gate2

zaterdag, februari 18th, 2023

Op 17 februari bezochten Michiel Sweers (Directeur Innovatie & Kennis) en Jan Jacob Vogelaar (Policy Officer Innovation) Gate2 namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het was een interessante meeting, met gesprekken over de verbinding tussen kennis en praktijk (kennisvalorisatie), de ontwikkeling van onze campus en de samenwerking tussen de maakindustrie en het (technisch) onderwijs.

Innovatielabs op de Gate2-campus, zoals de Lijmacademie, MATinspired en de Cyber Physical Factory, zorgden voor boeiende presentaties.

Brabant zet in op situational awareness systems & services

donderdag, december 22nd, 2022

Situational Awareness Systems & Services Development Center

Het studieteam van Aratos systems en KEC is uitgebreid met Gate2, Koninklijke NLR en Avans Hogeschool en heeft de gezamenlijke ambitie om ondersteund door een sterk internationaal high-tech ecosysteem met de kern in Brabant een ‘Situational Awareness Systems & Services Development Center’ (SASC) te realiseren in 2023.

In 2020 voerde een team met specialisten van Aratos Systems and KEC een studie uit om te bepalen of de ontwikkeling van ‘High-Altitude Platform Stations’ (HAPS) technologieën haalbaar is. HAPS moet aardobservatie-dataservices mogelijk maken. De haalbaarheidsstudie stelde vast dat data, verzameld vanuit stratosfeer, nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor diverse eindgebruikers in sectoren zoals maritiem, landbouw, defensie en veiligheid. Tegelijkertijd zijn er al vele bestaande databronnen in de ruimte, lucht, op de grond en in het water die ingezet kunnen worden voor het bedienen van eindgebruikers in verschillende sectoren.

Veel van de in de studie geïdentificeerde toepassingen zijn gerelateerd aan ‘Situational Awareness’. Hierbij gaat het om het doorgronden van de status van omgevingselementen en verandering daarvan met betrekking tot tijd en plaats en besluitvorming op basis van informatie die hierover ingewonnen kan worden. Denk aan het monitoren van verkeersstromen en het optimaliseren daarvan, of het in kaart brengen van een bedrijventerrein waar een brand woedt, waardoor hulpdiensten gericht te werk kunnen gaan.

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door provincie Noord-Brabant en de BOM.

Strategisch partnership Gate2, Seido Systems en Stichting Cyber Physical Factory

maandag, december 12th, 2022

Gate2, Seido Systems en Stichting Cyber Physical Factory (CPF) gaan een strategisch partnership aan om innovaties in het onderwijs en bedrijfsleven te ondersteunen. Het partnership richt zich op het toegankelijk maken van kennis en ervaring over 3D-scanning en -printing voor onderwijs en bedrijfsleven.

Als innovatiecentrum geeft Gate2 (technische) professionals uit bedrijfsleven en onderwijs de mogelijkheid te leren en te experimenteren met de nieuwste productietechnieken voor de maakindustrie. Wij zijn trots dat we het innovatieve, dynamische en internationaal opererende bedrijf Seido Systems toe mogen voegen aan het netwerk van partners van Gate2.

Over de Cyber Physical Factory

Bij Gate2, proeftuin voor Smart Industry, werken studenten en bedrijven met de Cyber Physical Factory samen aan innovaties. Wat doen ze nu precies, en wat levert het op? Met een vierdelige videoreeks brengen we dit in beeld.

  • Het produceren van bepaalde producten komt zeer nauw. Denk aan medicijnen. De omstandigheden in de productieomgeving moeten hier perfect op afgestemd zijn. De producten mogen niet te warm worden, er mag niet teveel licht op komen en de luchtvochtigheid moet onder bepaalde waarden blijven. Hoe houd je dat nu slim in de gaten? In dit filmpje zie je hoe studenten van Fontys en Ericsson hiermee aan de slag zijn.
  • Hoe vertaal je SCADA-data naar beelden in de controlroom? Met andere woorden: hoe je de data uit het systeem kunt gebruiken voor de aansturing en controle van je machinepark. In dit filmpje vertellen studenten van Avans alles over hoe ze bij de CPF met dit project aan de slag gingen.
  • Stel dat je vanaf één locatie verschillende machines kunt monitoren, en waar nodig kunt voorzien van onderhoud. Op afstand dus. Met die uitdaging gingen studenten ICT van Fontys in opdracht van automatiseerder Festo aan de slag. Daarover gaat dit filmpje.
  • Wat is nu een digital twin, en hoe kun je die effectief inzetten voor je bedrijfsprocessen? De afgelopen maanden deden studenten van Fontys ICT hier samen met Eindhoven University of Technology (TU/e) onderzoek naar. In dit filmpje vertellen ze erover.

Meer weten over de Cyber Physical Factory, of over deze samenwerking? Neem dan contact op met Pierre van Kleef, directeur van Gate2.

Upgrade Fieldlab Campione: slimme bypass voor minder warmteverlies

woensdag, december 7th, 2022

Testopstelling Fieldlab Campione kreeg de afgelopen periode een upgrade. Door ingebouwde, slimme bypasses, verliest water op weg naar de glasreactor minder warmte. Dat is het resultaat van inspanningen van drie studenten chemische technologie van Avans hogeschool Breda: Beer Ardon, Larissa de Jongh en Aart-Jan Schakenraad.

De testopstelling bestaat uit twee verschillende processen: de rondpompinstallatie en de glasreactor. Deze twee processen halen hun water beide uit hetzelfde verwarmingsbad. Oorspronkelijk moest het water dat nodig was voor de glasreactor eerst door de verwarmingsmantels van de rondpompinstallatie. Door per mantel een bypass te maken, hoeft het water nu een minder lange weg af te leggen om bij de glasreactor te komen. Daardoor vindt minder warmteverlies plaats. Om de bypasses te realiseren zijn twee geautomatiseerde driewegkleppen ingebouwd, één per verwarmingsmantel. Deze driewegkleppen zijn daarbij ook bestuurbaar gemaakt vanuit het programma ABB freelance.

 

 

Meer weten over testopstelling Fieldlab Campione? Neem gerust contact op met Pierre van Kleef, directeur Gate2.